kancelaria

Kancelaria Notarialna w Wołowie przy ulicy Browarnej 5:
  • prowadzona jest przez notariusza Agnieszkę Matuszewską (notariusz w Wołowie), jako osobę zaufania publicznego, po mianowaniu Jej do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości. Przed założeniem Kancelarii Notarialnej w Wołowie notariusz Agnieszka Matuszewska prowadziła Kancelarię Notarialną we Wrocławiu;
  • zlokalizowana jest w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Starostwa, co stanowi znaczne ułatwienie dla osób pochodzących z całego powiatu wołowskiego i pozostałych a pozyskujących dokumenty z tej Instytucji. Jednocześnie bliskość Sądu Rejonowego w Wołowie umożliwia szybkie dostarczenie przez kancelarię wypisów aktów notarialnych;
  • położona jest na parterze co zapewnia nieskrępowany sposób dostania się osobom niepełnosprawnym do Kancelarii;
  • położona jest w budynku, w którym świadczone są m.in. usługi geodezyjne, doradztwa prawnego, podatkowego, czy ubezpieczeniowego, co umożliwia w sposób komfortowy załatwienie wielu spraw jednocześnie, a bezpłatny parking usytuowany jest przed budynkiem;
  • czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30-16:30. Istnieje jednak możliwość ustalenia z notariuszem terminu czynności poza godzinami i dniami otwarcia kancelarii po wcześniejszym umówieniu się;
  • jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność notarialna może być zrealizowana także poza siedzibą kancelarii, co oznacza, że notariusz może dokonać czynności notarialnej np. w miejscu zamieszkania osoby, która ma trudności w poruszaniu się;
  • stosuje opracowaną i wdrożoną procedurę m.in w sprawie przeciwdziałania finansowania terroryzmu;
  • stosuje opracowaną i wdrożoną procedurę ochrony danych osobowych, która zapewnia ochronę danych osobowych naszych Klientów;
  • gwarantuje zachowanie pełnej poufności w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w związku z usługami świadczonymi na rzecz swoich klientów.

Ponadto
Notariusz  Agnieszka Matuszewska w Wołowie, jako przedstawiciel Notariatu RP przy dokonywaniu czynności notarialnych dla Państwa czuwa nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Rolą notariusza w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest między innymi zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnianie pewności obrotu gospodarczego.

Agnieszka Matuszewska Notariusz Wołów  

Biuro w Wołowie